Όροι Χρήσης

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η περιήγηση και διάδραση στην παρούσα ιστοσελίδα  σημαίνει και την αποδοχή και συναίνεση επί των παρόντων όρων.

Γενικά:

Για την επικοινωνία μέσω φόρμας, είναι αυτονόητο πως θα ζητηθούν προσωπικά στοιχεία σας, τα οποία χρησιμοποιούνται σε όλες τις συνήθεις φόρμες επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική και φυσική διεύθυνση κ.α.

Τα στοιχεία αυτά τηρούνται σε ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον και σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται σε τρίτους, παρά μόνο σε αρμόδιες κρατικές αρχές όταν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπει η νομοθεσία και κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ταυτόχρονα τα στελέχη της επιχείρησης,  έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε αυτά  και σε ότι αφορά αποκλειστικά και μόνο την διεκπεραίωση της επιθυμητής επικοινωνίας.

Ορισμένα από τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να δοθούν σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες, μόνο όμως μετά από τη δική σας συναίνεση μέσω σχετικής φόρμας και μόνο για προωθητικούς λόγους που επιφέρουν αξιόλογο όφελος σε εσάς. Σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε πως τα προσωπικά σας στοιχεία δε θα χρησιμοποιηθούν κακόβουλα επιφέροντας οποιαδήποτε μορφή ζημίας σε εσάς ή την επιχείρησή σας.

Με γραπτή αίτησή σας και σύμφωνα με τη νομοθεσία (ν. 2472/1997), μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη μεταβολή, τροποποίηση ή και οριστική διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων από τη βάση δεδομένων της παρούσας ιστοσελίδας.

Συγκέντρωση πληροφοριών

Η παρούσα ιστοσελίδα σας επιτρέπει την περιήγηση στις σελίδες χωρίς να είναι απαραίτητο να εγγραφείτε μέλη ή να καταχωρήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Είναι απαραίτητο όμως για αυτονόητους λόγους, που πηγάζουν από τις συναλλακτικές συνήθειες, να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε μέλη ή να λαμβάνετε ενημερωτικά και προωθητικά newsletters.

Κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών και χρήση αυτών.

Α) Πληροφορίες απαραίτητες για την εγγραφή ως μέλος. Για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική και φυσική διεύθυνση, τηλέφωνο κ.α.

Β) Πληροφορίες για συμμετοχή σε έρευνες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών

Γ) Πληροφορίες για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες. Όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διέυθυνση.

Δ) Πληροφορίες για υπηρεσίες click to call u back, rss feed, social media sharing κ.α. Όπως κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, I.P. address, προφίλ σε social media κ.α.

Cookies και Web beacons

Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση και προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης και χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, χρησιμοποιούμε μικρά αρχεία αναγνώρισης (πακέτα αλφαριθμητικών δεδομένων), γνωστά ως cookies. Αυτό γίνεται για δική σας διευκόλυνση ώστε να μη χρειάζεται να πληκτρολογείτε συνεχώς τα στοιχεία σας και για άμεση πρόσβαση αφού η αναγνώρισή σας μπορεί να γίνεται αυτόματα από το σύστημα. Τα cookies αφενός είναι απαραίτητα γιατί βελτιώνουν τη λειτουργία του site κάνοντας το πιο «έξυπνο» και φιλικό, αφετέρου δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του δικού σας υπολογιστή, ενώ διαγράφονται αυτόματα κάθε φορά που κάνετε αποσύνδεση ή βγαίνετε από το site.

Τα Web beacons, γνωστά ως τεχνολογία single pixel ή clear gif ή action tags, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από την παρούσα ιστοσελίδα για ερευνητικούς και στατιστικούς λόγους. Αυτή η τεχνολογία μας δείχνει ποιοι επισκέπτες έκαναν κλικ σε κάποιο σύνδεσμο ή baner, ή ποιοί επισκέπτες ανταποκρίθηκαν σε κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή newsletter. Tα Web beacons συνεργάζονται με τα cookies, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της χρηστικότητας της ιστοσελίδας. Εάν δε θέλετε να γίνεται χρήση των cookies μπορείτε να παραμετροποιήσετε τον web browser που χρησιμοποιείτε ώστε να μην επιτρέπεται η εγκατάστασή τους στο σκληρό σας δίσκο.

Περιοδικές Αλλαγές

Ο διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας δήλωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για το λόγο αυτό προτείνεται η περιοδική και σε τακτά διαστήματα ανάγνωση των παρόντων όρων, για τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις ή επεκτάσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της και πάντα σύμφωνα με την εμπορική πολιτική της.

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Περιορισμένη άδεια

Ο διαχειριστής σας παραχωρεί το δικαίωμα περιορισμένης πρόσβασης στα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας. Το δικαίωμα αυτό είναι μη αποκλειστικό, προσωπικό και αμεταβίβαστο και διέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Με βάση τους εφαρμοστέους περιορισμούς δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά με το παρόν.

Περιορισμός Ευθύνης

Η διαχειρίστρια επιχείρηση, το προσωπικό της, ή άλλοι εκπρόσωποι της, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες άμεσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν, σε σχέση με τη λειτουργία και χρήση του www.bookadmin.gr ή shopmanager.gr  καθώς και τις παρεχόμενες πληροφορίες, κακόβουλη παρέμβαση από τρίτους, τεχνικά προβλήματα, πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, ανεξαρτήτως εάν η επιχείρηση είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Το λογότυπο CompuLan Manager, o σχεδιασμός και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες, τα σχέδια, οι φωτογραφίες,  η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της εταιρείας "ΡΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ή άλλων νόμιμων συνεργατών και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Η εμφάνιση φωτογραφιών προϊόντων, σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων, εταιρειών, οργανισμών και φορέων που συνεργάζονται οικονομικά και εμπορικά με την εταιρεία "ΡΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" είναι σήματα και κατοχυρωμένα σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Το CompuLan Manager είναι μια online εφαρμογή Διαχείρισης Επιχείρησης για ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, Rent a car & bike, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές ελευθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Μπορείτε να εκδόσετε οποιοδήποτε παραστατικό επιθυμείτε καθώς και αποδείξεις είσπραξης! Να καταγράφετε τις εισπράξεις, τις πληρωμές, τις κρατήσεις, τις αφίξεις & αναχωρήσεις και να παρακολουθείτε τη ρευστότητα της επιχείρησής σας. Και σε όλα αυτά έχετε πρόσβαση από παντού... Η υπηρεσία προσφέρεται με ετήσια συνδρομή ενώ δεν υπάρχουν απαιτήσεις εξοπλισμού δεδομένου ότι η υπηρεσία είναι μέσω internet.

Επικοινωνία

Έχετε ερωτήσεις; Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Η διεύθυνσή μας

Μ. Πετρίδη 102, Ρόδος 85100

Τηλέφωνα

(+30) 6940 667 933